خرید و فروش گیاه مهاجم سنبل آبی در گیلان ممنوع
خرید و فروش گیاه مهاجم سنبل آبی در گیلان ممنوع

خرید و فروش و انتشار سنبل آبی در پهنه های آبی استان ممنوع و خطرناک است.

خزرفوری : رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست گیلان گفت : حدود ۶ هزار هکتار از پهنه آبی گیلان آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی است و تکثیر و خرید و فروش این گیاه ممنوع و خطرناک است.

عباس عاشوری با اشاره به اینکه این گیاه با توجه به قدرت تکثیرش در مدت زمان کوتاه رشد می‌کند افزود: سنبل آبی قادر است ظرف مدت دو هفته حجم توده‌اش را ۲ برابر کند و با برگ‌های اسفنجی تهدیدی جدی برای تالاب‌های استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر تالاب‌ها، آب‌بندان‌ها و آبگیر‌های استان به گیاه مهاجم و غیربومی سنبل آبی آلوده است افزود: مردم با خرید و فروش این گیاه و نگهداری آن در خانه به عنوان یک گیاه زینتی پس از مدتی آن‌ها را در پهنه‌های آبی استان رها می‌کنند این در حالی است که دوستداران محیط زیست برای ریشه کنی این گیاه مخرب هزینه‌های زیادی متحمل شده اند. 

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست گیلان افزود: در حال حاضر ، توده متراکمی از سنبل آبی هزار هکتار از تالاب انزلی بخشی از چمخاله لنگرود را اشغال کرده که باید پاکسازی شود.

عباس عاشوری با اشاره به لزوم وارسی مجدد تالاب‌ها پس از مبارزه بیولوژیک با این گیاه مهاجم، افزود : بهترین شیوه مبارزه با سنبل آبی روش مکانیکی شامل جمع‌آوری دستی و یا با ماشین است.

بذر‌های این گیاه قادر است بین ۱۵ تا ۲۸ سال در خاک زنده بماند.