۲ درصد مشترکین گاز گیلان بدمصرف هستند
۲ درصد مشترکین گاز گیلان بدمصرف هستند

مدیرعامل شرکت گاز گیلان، دو درصد مشترکین گاز استان را بدمصرف دانست و گفت: در دی ماه امسال بیش از ۴۷۱ هزار مشترک در پلکان های یک، دو و سه مصرف قرار گرفتند و افزایش قیمت گازبها نداشتند.

خزرفوری به نقل از ایسنا : عیسی جمال نیکویی در گفت وگویی، با بیان اینکه در شبانه روز گذشته بیش از ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز در استان گیلان مصرف شده است، اظهار کرد: از این میزان مصرف، بیش از ۱۷.۷ میلیون مترمکعب در بخش خانگی و صنایع غیر عمده بوده است.

وی با اشاره به افزایش مصرف در پلکان های مختلف تعرفه گازبها، افزود: ۴۷ درصد مشترکین شرکت گاز استان گیلان در سه پلکان اول قرار دارند که با افزایش قیمت گازبها مواجه نشدند.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان، دو درصد مشترکین گاز استان را بدمصرف دانست و عنوان کرد: برای مشترکین پلکان های پرمصرف تعرفه جدید گازبها صادر شده است.

جمال نیکویی، با بیان اینکه در دی ماه امسال بیش از ۴۷۱ هزار مشترک در پلکان های یک، دو و سه مصرف قرار گرفتند، گفت: این مشترکین مشمول افزایش گازبها نشدند و خوش مصرف بودند.

وی همچنین از مردم خواست در روزهای پیک مصرف و ادامه روند سرما در محیط خانه از لباس گرم استفاده کنند و پرتی حرارتی را به حداقل برسانند و دمای آسایش ۲۱ درجه ای را رعایت کنند و متذکر شد: هر درجه کاهش دما صرفه جویی شش درصدی را به دنبال دارد.

انتهای پیام