پلمپ یك كشتارگاه غیرمجاز دام در سیاهکل
پلمپ یك كشتارگاه غیرمجاز دام در سیاهکل

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل از پلمپ یک کشتارگاه دام در بخش دیلمان به دلیل آلوده کردن محیط زیست و رعایت نکردن اصول بهداشتی خبر داد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : اتابک نیک فر گفت: یک کشتارگاه دام در آسیابر بخش دیلمان به استناد ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست و ماده ١۵ قانون جلوگيري از آلودگی هوا به دلیل رعایت نشدن ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، بهداشتی و دامپزشکی با همراهی نیروی انتظامی این بخش با حکم قضايي پلمپ شد.

وی با بیان اینکه این کشتارگاه مجوز نداشت، افزود: پس از بازرسی كارشناسان ادارات محیط زیست و  دامپزشکی، اين كشتارگاه به دليل تهديد بهداشت عمومي تا رفع همه نقص های زيست محيطي و اصلاح سامانه های دفع پسماند و دریافت مجوز پلمپ شد.