نخستین رویداد ملی «تا ثریا» در دانشگاه گیلان
نخستین رویداد ملی «تا ثریا» در دانشگاه گیلان

۱۰ طرح علمی تجاری سازی شده در نخستین رویداد ملی «تا ثریا» در دانشگاه گیلان ارائه شد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : قائم مقام هلدینگ علم و فناوری پیشگامان بنیاد تعاون بسیج گفت: «تا ثریا» حلقه واسط بین صاحبان علم و ایده و صاحبان صنعت است تا ایده‌های علمی به تجاری سازی برسد.
آقای مجتبی خرسندی افزود: استان گیلان نخبگان علمی زیادی دارد که ذهن شان سرشاراز ایده‌ها و طرح‌های علمی است که اگر به تجاری سازی برسد هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم چرخ اقتصاد استان تندتر می‌چرخد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان هم گفت: وظیفه دانشگاه‌های ما این است که از قشر عام کم شود و به قشر خواص و ایده پرداز و نوآوری که در جهت ارتقای تولید تلاش می‌کنند اضافه شود، اما دانشگاه‌های ما از مسیر اصلی خود که کمک به تولید دانش بنیان است فاصله گرفته اند.