نخستین خزانه گیری برنج در گیلان
نخستین خزانه گیری برنج در گیلان

کشاورز شفتی نخستین شالیکار گیلانی است که خزانه گیری برنج را در شالیزارش انجام داد .

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : مدیر جهاد کشاورزی شفت گفت: رامین پورغلام کشاورز روستای برزوهندان شفت نخستین شالیکار گیلانی است که خزانه گیری ۷ هزار مترمربع شالیزارش را انجام داد.

رضا یوسف نژاد افزود : با توجه به هشدارها و پیش بینی های هواشناسی ، کشاورزان حتما براساس تقویم کشاورزی ، کشت و کار شالیزارهایشان را انجام دهند.

وی از کشاورزان خواست هنگام خزانه گیری برای جلوگیری از خسارت ، بذرهای سالم و گواهی شده را از مراکز معتبر تهیه کنند.
همچنین بذرها را با آبِ نمک، سبک و سنگین کرده و قبل از انتقال به گرمخانه با قارچ کش ضدعفونی کنند.