صید بیش از ۲ هزار تن ماهی استخوانی از دریای خزر در گیلان
صید بیش از ۲ هزار تن ماهی استخوانی از دریای خزر در گیلان

مدیر کل شیلات گیلان: با افزایش ۶۶ درصدی مقدار پره کشی صیادان در گیلان صید ماهیان استخوانی نیز در استان رونق بیشتری گرفته است.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به اینکه صیادان در هر بار پره کشی ۱۲۴ کیلوگرم ماهی صید کرده اند ، گفت: با افزایش ۶۶ درصدی پره کشی صید ماهیان استخوانی در گیلان ۵۴ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است. 

کوروش خلیلی افزود : صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تاکنون ، ۲ هزار و ۶۳ تن انواع ماهیان استخوانی از خزر صید کرده اند.

وی گفت : این مقدار صید حدود ۳۵۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

از این مقدار صید ۵۸ درصد کفال ، ۴۰ درصد ماهی سفید و ۲ درصد باقیمانده از دیگر گونه‌ها مانند سوف است. 

گیلان ۴ هزار صیاد در ۴۶ تعاونی صید پرده دارد.