افزایش ۶۹ درصدی صید از خزر در گیلان
افزایش ۶۹ درصدی صید از خزر در گیلان

مدیر کل شیلات گیلان: صیادان گیلانی تا کنون بیش از ۲ هزار تن انواع ماهیان استخوانی از خزر صید کرده اند.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به افزایش ۶۹ درصدی صید از خزر گفت: صید از خزر تا ۱۷ فروردین تمدید شده است.
کوروش خلیلی با اشاره به اینکه صیادان گیلانی امسال برای حمایت از ذخایر دریای خزر ۲ روز دیرتر از همیشه صید را آغاز کردند افزود: از ابتدای فصل صید تا کنون ۲ هزار و ۴۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی از خزر شده است.
وی ارزش این مقدار صید را ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.
از این مقدار صید ۵۱ درصد کفال، ۴۸ درصد ماهی سفید و ۱ درصد باقیمانده، سایر گونه‌ها هستند.
گیلان ۴ هزار صیاد در ۴۶ تعاونی صید پرده دارد.