نخستین نشاء برنج در گیلان
نخستین نشاء برنج در گیلان

نخستین نشاء برنج در گیلان، در شالیزار مریم محمدی شالیکار روستای گوشلوندان فومن انجام شد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : مدیر جهاد کشاورزی فومن گفت: مریم محمدی کشاورز روستای گوشلوندان فومن، نخستین کشاورز گیلانی است که نشاء برنج رقم بومی هاشمی را در ۷ هکتار شالیزارش آغاز کرد.
رامین قاسم زاده گفت: این بانوی شالیکار ۲۸ اسفند خزانه گیری شالیزارهایش را انجام داده بود.
شهرستان فومن ۱۳ هزار و ۸۷۰ هکتار اراضی شالیکاری دارد.