کشاورزان شالیکار برای دریافت بذر اصلاح شده شتاب کنند دکتر
کشاورزان شالیکار برای دریافت بذر اصلاح شده شتاب کنند دکتر

صالح محمدی گفت: امسال هزار و ۷۵۰ تن بذر اصلاح شده برای توزیع بین کشاورزان گیلانی آماده شده که از این مقدار هزار تن توزیع شده است.

به گزارش خزرفوری

خزرفوری : صالح محمدی گفت: امسال هزار و ۷۵۰ تن بذر اصلاح شده برای توزیع بین کشاورزان گیلانی آماده شده که از این مقدار هزار تن توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه توزیع بذر برای افزایش تولید برنج مرغوب بسیار مؤثر است، افزود: این بذر‌ها شامل بذر برنج رقم‌های هاشمی، خزر، آنام، گیلانه، رش، گیلار، کیان و شیرودی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان مقاومت در مقابل کم آبی را از مزایای بذرهای اصلاح شده دانست و افزود: بهتر و منطقی ست که شالیکاران با توجه به محدودیت منابع آبی، از بذر اصلاح شده استفاده کنند.