گیلان دومین استان در ترافیک بسته‌ها و امانات پستی است
گیلان دومین استان در ترافیک بسته‌ها و امانات پستی است

مدیرکل پست گیلان با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون مرسوله پستی در استان گیلان توزیع و ارسال شده است، گفت: گیلان دومین استان کشور در ترافیک بسته و امانت پستی است.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : محمد حسین هوشنگی روز پنجشنبه در گفت و گویی  افزود: گیلان بعد از تهران بیشترین ترافیک بسته و امانات پستی را در کشور دارد که بر همین مبنا پارسال از کل بسته ها بالغ برپنج میلیون بسته و امانت پستی در استان ارسال شده است.

وی تبادل این حجم از بسته و امانات را نشان‌دهنده فعال بودن ظرفیت فروشگاه های اینترنتی در استان دانست و گفت: گیلان به لحاظ مجموع ترافیک مرسولات پستی (شامل مجموع مرسولات اعم از بسته، امانت و پاکت) در رده هفتم کشور قرار دارد و در مجموع و با احتساب بخش غیردولتی و دفاتر آی. سی. تی؛ ۶۱۹ واحد پستی در استان گیلان فعال و به ارائه خدمات پستی می پردازند.

مدیرکل پست گیلان ارتقای سطح همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی استان بمنظور ارائه خدمات نیابتی و کاهش مراجعات حضوری را از اقدامات مهم پست گیلان در سال گذشته بر شمرد و اظهار کرد: انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی و حرفه ای به‌منظور انجام مراحل تمدید، ارسال مجوزهای فنی و حرفه ای به آدرس صاحبان مشاغل، افزایش تعاملات دوجانبه با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در راستای حمایت از مشاغل خانگی و صنایع دستی و ایجاد سهولت دسترسی به بازارهای هدف با استفاده از سامانه e.bazar شرکت ملی پست برای معرفی محصولات بومی، محلی و توسعه اقتصادی در روستاها از دیگر اقدامات پست گیلان طی پارسال است.

وی گستردگی ارائه خدمات در تمام مناطق شهری و روستایی را از ظرفیت های مهم پست دانست و توسعه همکاری با صندوق بیمه روستائیان و عشایر به منظور تسهیل بهره مندی کشاورزان و روستائیان استان از خدمات بیمه ای را مبتنی بر استفاده از این ظرفیت گسترده بیان کرد.
هوشنگی تبدیل شدن شرکت ملی پست به یک سازمان توسعه ای با ساختاری پویا و هوشمند و با نگاه تحول گرایانه و استفاده از توان بخش خصوصی به ویژه استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات پستی و ارتباطی کشور را را از اهداف راهبردی شرکت پست گیلان در سال پ است.

مدیرکل پست گیلان خاطر نشان کرد: با اقداماتی که در سال گذشته در خصوص را ه اندازی مرکز رشد و توسعه خدمات پستی با همکاری دانشگاه گیلان و پارک علمی و فناوری انجام شده است گامی مؤثر در جهت چابکسازی و هوشمند سازی ارائه خدمات برداشت شده که امیدواریم خروجی آن رضایت مردمی و مخاطبان پرشمار شبکه پستی به‌ویژه مردم گیلان باشد.