نخستین نشاء برنج در شهرستان املش
نخستین نشاء برنج در شهرستان املش

مدیر جهاد کشاورزی املش از آغاز نشا برنج در این شهرستان در روستای کرفستان خبر داد.

به گزارش خزرفوری

علی پرستار گفت : مرتضی جعفری اهل و ساکن روستای کرفستان از بخش مرکزی املش نخستین شالیکار املشی است که نشاء برنج رقم هاشمی را در ۶ هزار مترمربع از شالیزارش به روش دستی آغاز کرد.

مدیر جهاد کشاورزی املش گفت: این شالیکار املشی خزانه گیری برنج را ۱۶ اسفند پارسال انجام داد. 

علی پرستار با اشاره به شخم و خزانه گیری ۹۵ درصدی شالیزار‌های املش ، افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۹۵ درصد شالیزار‌های شهرستان املش ماشینی نشاء شود. 

شهرستان املش ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار شالیزار و ۵ هزار شالیکار دارد.