سامانه جامع نامگذاری معابر شهرداری رشت به روزرسانی می‌شود
سامانه جامع نامگذاری معابر شهرداری رشت به روزرسانی می‌شود

به گزارش خزرفوری خزرفوری:تاج شهرستانی اعلام کرد در پی نواقص موجود در حوزه نامگذاریهای معابر شهری سلسله جلساتی ویژه با موضوع پیگیری مطالبات شهروندی برای اجرایی شدن مصوبات ادوار گذشته کمیته نامگذاری معابر شهری رشت و همچنین ساماندهی فرآیند نام گذاری معابر در مناطق شهری رشت برگزار خواهد شد. وی در جلسه ای که به […]

به گزارش خزرفوری

خزرفوری:تاج شهرستانی اعلام کرد در پی نواقص موجود در حوزه نامگذاریهای معابر شهری سلسله جلساتی ویژه با موضوع پیگیری مطالبات شهروندی برای اجرایی شدن مصوبات ادوار گذشته کمیته نامگذاری معابر شهری رشت و همچنین ساماندهی فرآیند نام گذاری معابر در مناطق شهری رشت برگزار خواهد شد. وی در جلسه ای که به همین منظور در محل ساختمان شهرداری منطقه یک تشکیل شد دستور داد سامانه جامع نامگذاری شهرداری به روزرسانی و اصلاح تابلوهای مخدوش شده مناطق پنجگانه اجرایی گردد.به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهری رشت، در پی تصمیم رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت مبنی بر تشکیل جلسات نامگذاری معابر شهر در محل ساختمان شهرداری هر منطقه، امروز سه شنبه ۲۲ فروردین جلسه نامگذاری معابر منطقه یک شهر رشت با حضور تاج شهرستانی و همراهان و با میزبانی محمد پورناصرانی مدیر منطقه یک شهرداری رشت برگزار شد. در این جلسه رؤسای نواحی سه گانه منطقه یک، مدیر روابط عمومی شهرداری مرکز، اعضای کمیته نامگذاری، مدیر روابط عمومی منطقه یک شهری رشت، مدیر سامانه جامع نامگذاری معابر شهری رشت ،مدیر خدمات شهری شهرداری و پورسلیمانی از مدیران حوزه معماری و شهرسازی رشت نیز حضور داشتند.تاج شهرستانی در این جلسه دستور داد سامانه جامع نامگذاری معابر شهری رشت ظرف سه ماه پیش رو، به روز رسانی و اسامی مصوب در معابر اصلی و فرعی مناطق پنج گانه شهرداری به منظور سهولت در آدرس یابی و ارسال بسته های پستی در سامانه منظور گردد.در این جلسه مطرح شد برای تکمیل بانک اطلاعاتی سامانه جامع نامگذاری و همچنین ایجاد سهولت در آدرس یابی برای شهروندان ، تیم هایی از منابع انسانی نواحی مناطق شهرداری، ظرف یکماه آینده با حضور در معابر هر منطقه، معابر بدون نام را شناسایی و تابلوهای مخدوش را برای تعویض و نصب مجدد فهرست کنند تا بتوان در اسرع وقت نسبت به نامگذاری و یا تعویض تابلوها اقدام نمود.تاج شهرستانی توصیه کرد لازم است در نامه‌نگاریهای اداری توسط شهرداری نیز معابر با نام نصب شده در معبر معرفی گردند تا این روال به مرور همگانی شود. در این جلسه مطرح شد، نامهای انتخابی برای معابر عموما اسامی شهدا یا اسامی مفاخر شهر و یا شماره گذاری شده هستند و در نام گذاریهای متفرقه نیز تابع نظم و ردیف مشخصی است که به دسترسی آسانتر شهروندان و ماموران پست کمک خواهد نمود. از این پس جلسات ساماندهی تصمیمات حوزه نامگذاری معابر با حضور مسئولان مرتبط شهری در شهرداری و حضور نماینده‌ای از اداره کل پست گیلان و روسای نواحی در هر منطقه از شهرداری رشت بصورت ادواری تشکیل شود. جلسه دوم روند ساماندهی فرآیند نام گذاری معابر شهری رشت هفته آینده در ساختمان منطقه دو شهری رشت برگزار خواهد گردید.