شخم ۶۳ درصد شالیزار‌های گیلان
شخم ۶۳ درصد شالیزار‌های گیلان

تا کنون ۱۵۰ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان با استفاده از آب‌های سطحی شخم خورده اند.

به گزارش خزرفوری

 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت: تا کنون ۱۵۰ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان معادل ۶۳ درصد شخم اولیه خورده اند.
ابراهیم اکبرزاده با اشاره به شرایط آب و هوایی استان از شالیکاران خواست همزمان با تقویم زراعی پیش بروند و شالیزارهایشان را برای نشا آماده کنند.
وی افزود: شالیکاران تاکنون برای شخم اول شالیزار‌ها از نزولات آسمانی و آب‌های سطحی استفاده کرده اند و برای شخم بقیه شالیزار‌ها هم باید از همین آب‌ها استفاده شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به نشاء موردی شالیزار‌ها گفت: ۵۹ هزارهکتار از شالیزار‌های استان معادل ۲۵ درصد خزانه گیری کرده اند.
ابراهیم اکبرزاده با اشاره به اهمیت مصرف کود در افزایش بهره وری بیان کرد: کشاورزان کود‌های فسفات، اوره و پتاس را به تعادل به کار ببرند و تغذیه شالیزار‌ها را در اولویت قرار دهند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان مدیریت مصرف آب زراعی را در مدیریت مصرف کود و سموم کشاورزی مهم دانست.
گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار دارد و دومین تولید کننده برنج در ایران است.