پاسخگویی به مطالبات حق مردم است
پاسخگویی به مطالبات حق مردم است

به گزارش خزرفوری خزرفوری:تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تشکیل جلسه پاسخگویی به مطالبات مردم در گلزار شهدای رشت، اضافه کرد: پاسخگویی به مطالبات مردمی حق مردم است.حجت الاسلام سعید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه پاسخگویی به مسائل و مطالبات مردم، اظهار کرد: پاسخگویی به مطالبات مردمی از […]

به گزارش خزرفوری

خزرفوری:تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تشکیل جلسه پاسخگویی به مطالبات مردم در گلزار شهدای رشت، اضافه کرد: پاسخگویی به مطالبات مردمی حق مردم است.حجت الاسلام سعید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه پاسخگویی به مسائل و مطالبات مردم، اظهار کرد: پاسخگویی به مطالبات مردمی از مهم ترین تکالیف و وظایف مسئولان است.وی با تاکید بر پاسخگویی و حل مشکلات و مطالبات مردم، افزود: همه در قبال مشکلات و مطالبات مردم مسئولیم و حل مشکلات آنها را باید در اولویت قرار دهیم.مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تشکیل جلسه پاسخگویی به مطالبات مردم در گلزار شهدای رشت، اضافه کرد: پاسخگویی به مطالبات مردمی حق مردم است.مهدوی ادامه داد: عمده مطالبات مردمی سامان بخشی مسائل فرهنگی و تقویت برنامه های مذهبی و فرهنگی است.وی با اشاره به پاسخگویی به مطالبات مردمی به صورت روزانه از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان، افزود: پاسخگویی به مطالبات، مسائل و مشکلات مردمی از طریق سامانه www.NteGilan.ir به صورت مکتوب نیز هر روز از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گیلان انجام می شود.