حضور قایقرانان گیلانی در ترکیب اعزامی تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا
حضور قایقرانان گیلانی در ترکیب اعزامی تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا

۵ قایقران گیلانی برای حضور در مسابقات آب‌های آرام جوانان آسیا در ترکیب اعزامی قرار گرفتند.

به گزارش خزرفوری

با اعلام فدراسیون قایقرانی تانیا کارگرپور و الناز شفیعیان، عباس حسینی و یزدان زراعت کار در کایاک زیر ۲۳ سال و داریوش محمدی از گیلان در کایاک مردان جوان در ترکیب اعزامی تیم ملی قایقرانی آب‌های آرام کشور برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که از ۵ اردیبهشت در سمرقند ازبکستان برگزار می‌شود قرار گرفتند.