دیدار و عیادت اعضای هیات مدیره موسسه فعالان رونق گردشگری گیلان ۲۰۲۰ با استاد امیر قربانی ویشکی
دیدار و عیادت اعضای هیات مدیره موسسه فعالان رونق گردشگری گیلان ۲۰۲۰ با استاد امیر قربانی ویشکی

به گزارش خزرفوری خزرفوری:دیدار و عیادت اعضای هیات مدیره موسسه فعالان رونق گردشگری گیلان ۲۰۲۰ با استاد امیر قربانی ویشکی دبیر بازنشسته ی فیزیک ،پژوهشگر و نویسنده،از چهره های ماندگار دبیرستان شهید بهشتی و موسس موزه ی سنجش گیلان و پژوهشگر اشکور شناسی. از فعالین و مدیران گروه گردشگری ۲۰۲۰ شهرستان رودسر ، در این […]

به گزارش خزرفوری

خزرفوری:دیدار و عیادت اعضای هیات مدیره موسسه فعالان رونق گردشگری گیلان ۲۰۲۰ با استاد امیر قربانی ویشکی دبیر بازنشسته ی فیزیک ،پژوهشگر و نویسنده،از چهره های ماندگار دبیرستان شهید بهشتی و موسس موزه ی سنجش گیلان و پژوهشگر اشکور شناسی.

از فعالین و مدیران گروه گردشگری ۲۰۲۰ شهرستان رودسر ، در این دیدار برنامه ریزی شد تا بتوان در مراسمی از آخرین کتاب ایشان رونمایی و مراسم تقدیری برای ایشان گرفته شود.