تاج شهرستانی: معابر شهری رشت کوچه به کوچه رصد و دارای پلاک خواهند شد
تاج شهرستانی: معابر شهری رشت کوچه به کوچه رصد و دارای پلاک خواهند شد

در این جلسه مقرر شد ظرف سه ماه آینده کلیه اقدامات اجرایی اعم از نامگذاریها، نصب و تعویض پلاک‌ها و بروزرسانی سامانه جامع اجرایی شود.

به گزارش خزرفوری

در پی اهداف شهروند محوری در نصب تابلوهای مسیریابی معابر شهر و تسهیل در ارسال مرسولات پستی، سلسه جلساتی با موضوع تعیین تکلیف نامگذاری معابر شهری رشت و عملیات ثبت در سامانه جامع نامگذاری معابر شهری در مناطق پنجگانه شهرداری رشت در حال برگزاری است.

در همین راستا سه شنبه ۲۹ فروردین نشستی در دفتر مدیر منطقه دو شهرداری رشت تشکیل و کلیات امور قابل اجرا در حوزه نامگذاری، نصب پلاک و بارگذاری اطلاعات به روز شده معابر منطقه دو شهری در سامانه جامع مشخص گردید.

این جلسه با ریاست رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر و میزبانی محمد دانش شکیب مدیر منطقه دو شهری رشت در محل ساختمان منطقه دو شهرداری برگزار شد.

تاج شهرستانی در جلسه توصیه کرد: لازم است معابر مناطق کوچه به کوچه مورد رصد قرار گیرد و ضمن شناسایی معابر فاقد نام یا مخدوش شده، نتیجه کار به شکل گزارش‌های روزانه به اطلاع روابط عمومی شهرداریهای مناطق برسد.

وی گفت: طی روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه با حضور در روابط عمومی شهرداری رشت، طی جلسات متوالی نسبت به نامگذاری و نحوه نصب پلاکهای معابر فاقد نام و تعویض پلاکهای مخدوش اقدام خواهیم نمود تا این فرآیند در کمترین زمان بطور کامل اجرایی شود.

در این جلسه مقرر شد ظرف سه ماه آینده کلیه اقدامات اجرایی اعم از نامگذاریها، نصب و تعویض پلاک‌ها و بروزرسانی سامانه جامع اجرایی شود.

تاج شهرستانی در این جلسه خاطر نشان کرد: روابط عمومی‌های مناطق، چشم بینای شهرداران هستند و با نظارت همه جانبه‌ی امور جاری میتوانند در امتیاز دهی و شناخت قابلیتهای کاری پرسنل به مدیران مناطق نیز کمک کنند.

گفتنی است هم اکنون حدود ۴۶۰ معبر فاقد نام در محدوده منطقه دو شهرداری رشت وجود دارد. همچنین در این جلسه مطرح شد تمامی تخلفات جاری در موضوعات مربوط به نصب پلاک به اطلاع واحدهای حراست مناطق برسد.