کشت نیشکر در صومعه سرا
کشت نیشکر در صومعه سرا

کشت نیشکر در ۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان صومعه سرا آغاز شد.

به گزارش خزرفوری

مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا از آغاز کشت نیشکر در این شهرستان خبر داد و گفت: ۷۵ نیشکر کار صومعه‌سرایی کشت این محصول را در ۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز کردند.

محمد علی اکبری با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ سال است که نیشکر در شهرستان صومعه سرا کشت می‌شود افزود: نیشکر در اردیبهشت ماه کشت و در اواخر پاییز برداشت می‌شود و از آن شکر سیاه استحصال می‌شود.

وی با بیان اینکه شکرسیاه یک محصول کاملاً ارگانیک است و خاصیت طبی دارد گفت: نیشکر کاران صومعه‌سرایی پارسال ۲۵ تن شکر سیاه به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تولید و به بازار مصرف عرضه کردند.