بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر به روش طبیعی
بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر به روش طبیعی

مدیر کل شیلات گیلان خبر داد: استخر‌های ساحلی تکثیر ماهیان استخوانی به ۶۶ هزار متر مربع رسید.

به گزارش خزرفوری

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به اهمیت بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر گفت: صیادان گیلانی برای حمایت از جمعیت ماهیان دریای خزر دست به کار شدند و وسعت استخر‌های شنی را از ۱۶ هزار متر مربع به ۶۶ هزار متر مربع ارتقا دادند.
کوروش خلیلی افزود: با راه اندازی این استخر‌های ساحلی ۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید تولید و در رودخانه‌های استان رها سازی می‌شود.
وی همچنین از تولید ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی در ۳ مرکز بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر خبر داد و گفت: این مقدار ۳۰ درصد بیشتر از تعهدات استان است.
رها سازی بچه ماهیان در مصب رودخانه‌های استان از اواسط خرداد آغاز می‌شود.
مدیر کل شیلات گیلان با اشاره به آلودگی رودخانه‌ها، وجود صیادان غیر مجاز و کاهش زاد و ولد طبیعی ماهیان گفت: تکثیر و رها سازی بچه ماهی در خزر علاوه بر تامین سبد صیادان گیلانی گامی موثر در حفظ ذخایر آبزیان دریای خزر است.
گیلان ۴ هزار و ۵۰۰ صیاد فعال در ۴۶ تعاونی صید پره دارد.