بستری شدن ۲۴ شهروند گیلانی مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته
بستری شدن ۲۴ شهروند گیلانی مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته

دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری شدن ۸۱ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان خبر داد.

به گزارش خزرفوری

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با بستری شدن ۲۴ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، در حال حاضر ۸۱ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری اند.
دکتر فردین مهرابیان با اشاره به بستری شدن ۱۸ بیمار کرونایی بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان، افزود: ۲۱ بیمار کرونایی بهبود یافته در شبانه روز گذشته از مراکز درمانی استان ترخیص شده اند.
دیروز ۹۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری بودند.