قدم به قدم برای تحقق رشد تولید
قدم به قدم برای تحقق رشد تولید

احیا و بازآفرینی بخش از صنایع پوشش ایران، با سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن کشور آغاز شد.

به گزارش خزرفوری

 نمایندگان قوای سه گانه درگیلان در این مراسم ، با ا شاره به شعاررشد تولید ومهار تورم برهمت مضاعف و عزم جهادی برای تکمیل شرکت صنایع پوشش تاکید کردند. بخش هایی از کارخانه پوشش راه اندازی شده است اما برای تکمیل کارخانه به همت و عزم ملی مسوولان نیاز است .

احیا و بازآفرینی بخش از صنایع پوشش ایران ، با سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن کشور آغاز شد.