توزیع تخم نوغان تفریخ شده در گیلان
توزیع تخم نوغان تفریخ شده در گیلان

نخستین مرحله از توزیع تخم نوغان تفریخ شده در گیلان از امروز آغاز شد.

به گزارش خزرفوری

 رییس اداره نوغانداری گیلان امروز در رشت گفت: نخستین مرحله توزیع تخم نوغان تفریخ شده امروز در رشت آغاز شد، قرار است در این مرحله ۲ هزار و ۷۲۰ جعبه تخم نوغان تفریخ شده بین نوغانداران متقاضی توزیع شود.
هادی دِرَو با اشاره به اینکه توزیع تخم نوغان در گیلان از ۵ اردیبهشت آغاز شده است افزود: نوغانداران برای دریافت تخم نوغان تفریخ شده باید از قبل در این مرکز نام نویسی کنند.
وی با اشاره به اینکه ۱۹ اردیبهشت دومین مرحله از توزیع تخم نوغان تفریخ شده است گفت: فرآیند تبدیل تخم نوغان به لارو را تفریخ تخم نوغان می‌گویند و مراکز نوغانداری گیلان تخم نوغان تفریخ شده را برای افزایش کمیت و کیفیت تولید پیله‌تر توزیع می‌کنند.
رییس اداره نوغانداری گیلان همچنین گفت: تخم نوغان تفریخ شده علاوه بر شهر رشت در شهرستان‌های لنگرود، صومعه سرا، فومن، شفت و انزلی توزیع می‌شود.
پیش بینی می‌شود ۹ هزار و ۲۰۰ ابریشم کار گیلانی بهار امسال ۶۰۵ تن پیله‌تر ابریشم برداشت کنند.