نشای ۶۵ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان
نشای ۶۵ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان

تا کنون ۶۵ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان معادل ۲۷ درصد با استفاده از آب‌های سطحی نشاء شده است.

به گزارش خزرفوری

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت: تا کنون ۶۵ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان معادل ۲۷ درصد با استفاده از آب‌های سطحی نشاء شده است این درحالیست که پارسال در همین زمان ۷۳ هزار هکتار معادل ۳۱ درصد از شالیزار‌های گیلان نشاء شده بود.
ابراهیم اکبرزاده با اشاره به شرایط آب و هوایی استان از شالیکاران خواست همزمان با تقویم زراعی پیش بروند و شالیزارهایشان را سریعتر برای نشا آماده کنند.
وی با اشاره به شخم ۸۵ درصد شالیزار‌های استان افزود: شالیکاران تاکنون برای شخم اول شالیزار‌ها از نزولات آسمانی و آب‌های سطحی استفاده کردند و موفق شدند ۲۰۳ هزار هکتار از شالیزار‌ها را شخم و ۲۱۲ هزار هکتار را خزانه گیری کنند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی گفت: کشاورزان از آب‌های سطحی برای آماده سازی شالیزارهایشان استفاده کنند.
گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار دارد و دومین تولید کننده برنج در ایران است.