پورعلی و چالش هایش
پورعلی و چالش هایش

پیر بازار بهانه ای بود تا سری به سوابق پورعلی بزنیم جوانی تحصیل کرده در 25 سالگی پس از فراغت از تحصیل با اعتماد درست شورای شهر آن سال توتکابن، شهردار شهری تازه تاسیس می شود مردم در چهار سالی که پورعلی سکان دار آن شهر بود جز خدمت از او چیزی نمی گویند حتی یکی از شهروندان توتکابن فیلمی را به ما نشان داد که شهردار در حال تلاش و کار میدانی است و لحظه ای سر می خورد و به زیر لودر درحال کار می افتد خدا با او یار بود و جان سالم به در میبرد.

به گزارش خزرفوری

“علی اکبر پورعلی” نامی که در چند سال اخیر در شهرستان های مختلف به گوش رسیده است.پورعلی که یکی از مدیران اجرایی موفق استان شناخته می شود حال به شهر پیر بازار رفته و این موهبت که یک مدیر کار بلد اجرایی نصیب انها شده است.


پیر بازار بهانه ای بود تا سری به سوابق پورعلی بزنیم جوانی تحصیل کرده در ۲۵ سالگی پس از فراغت از تحصیل با اعتماد درست شورای شهر آن سال توتکابن، شهردار شهری تازه تاسیس می شود مردم در چهار سالی که پورعلی سکان دار آن شهر بود جز خدمت از او چیزی نمی گویند حتی یکی از شهروندان توتکابن فیلمی را به ما نشان داد که شهردار در حال تلاش و کار میدانی است و لحظه ای سر می خورد و به زیر لودر درحال کار می افتد خدا با او یار بود و جان سالم به در میبرد.


سال ۹۲ بود که منجیل عروس شهرهای شهرستان رودبار به دنبال کسی بود که چرخه ی مدیریت شهری را به چرخه بیاندازد اما فقط و فقط پورعلی بود که سرش برای کار درد میکرد با اعتماد شورای این شهر منجیل در آن تاریخ متحول می شود و سالها از آن دوران میگذرد و به گفته ی شهروندان این شهر دیگر شهرداری به مثال پورعلی برایشان نیامده است.


دیگر شهرداری ها برای مهندس قصه ی ما کوچک بود و مردم دنبال استفاده ی حداکثری از این پتانسیل شهرستانی بودند دیگر پور علی جوان تحصیل کرده فقط نبود بلکه مدیری با سابقه ی اجرایی بالا در زمان سکان داری سالاری در استانداری گیلان، پورعلی معاون عمرانی فرمانداری رودبار می شود ، از خاطرات پورعلی و معاونت عمرانی همین بس که در زیر سایه ی این معاون فرماندار بود که دهیار نمونه ی کشور از شهرستان رودبار انتخاب می شود و روستایی که جز روستاهای محروم این شهرستان بود به یکباره با پیشرفتی وصف ناپذیر رو به رو می شود که مردم روستا اسم شهرک را برایش انتخاب می کنند.


استاندار که نگران برگزاری انتخابات در شهرستان رودبار بود از پورعلی کمک طلب می کند تا شکل درست برگزاری انتخابات در این شهرستان رعایت شود و پورعلی به اجبار از علاقه ی شخصی خود که کار عمرانی بود به معاونت سیاسی هجرت می کند این هجرت برای دهیاران شهرستان به حدی غم بار بود که آنها از او گله مند شدند انتخابات برگزار شد و پورعلی به لنگرود رفت


مهندس ما دیگر دانشجوی دکتری بود و لنگرود تازه به داشتن اینچنین معاون عمرانی به خود می بالید که فرمانداری رشت ،مهم ترین مرکز سیاسی و عمرانی استان نیازمند انقلابی در زمینه ی عمرانی نیاز داشت با اجبار استاندار وقت پورعلی رخت بر بست و به رشت امد.
این پایان کار پورعلی به عنوان یک مدیر نبود بلکه آغازی برای شناسایی یک گوهر عمرانی بود به حدی که پیربازار گوی رقابت را ربود و با دعوت از پورعلی و اجابت به عنوان شهردار این پیربازار بود که روز های پر تلاش را به خود خواهد دید


قطعا” مردم زحمتکش پیربازار طعم خوش سازندگی را در شهر خود احساس خواهند کرد .

به قلم : امیر کاظمی