بستری شدن ۱۷ شهروند گیلانی مشکوک به کرونا
بستری شدن ۱۷ شهروند گیلانی مشکوک به کرونا

دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری شدن ۳۶ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان خبر داد.

به گزارش خزرفوری

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با بستری شدن ۱۷ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، در حال حاضر ۳۶ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی گیلان بستری اند.
دیروز ۴۰ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری بودند.
دکتر فردین مهرابیان، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۷ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان بستری شده اند.
 ۲۱ بیمار کرونایی بهبود یافته در شبانه روز گذشته از مراکز درمانی استان ترخیص شده اند.