محسن پیل چشم سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی شد
محسن پیل چشم سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی شد

با صدور حکمی از سوی اکبر نیازی سرپرست سازمان، محسن پیل چشم بعنوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

به گزارش خزرفوری

با صدور حکمی از سوی اکبر نیازی سرپرست سازمان، سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

بنا بر این گزارش محسن پیل چشم عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شدند.

گفتنی است محسن پیل چشم از نیروهای جوان و بومی منطقه آزاد انزلی که سابقه کارکرد پژوهشی و فعالیت در مدیریت گردشگری و حوزه ریاست سازمان در کارنامه خود دارد.