قطع آبگذاری کانال‌های آبیاری شبکه سفیدرود در پی بارش مداوم باران
قطع آبگذاری کانال‌های آبیاری شبکه سفیدرود در پی بارش مداوم باران

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان از قطع آبگذاری کانال‌های آبیاری شبکه سفیدرود در پی بارش‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خزرفوری

وحید خرّمی گفت : با توجه به بارش‌های مناسب در روز‌های گذشته ، برای جلوگیری از خسارت به شالیزار‌ها ، صرفه جویی در آب کشاورزی و ذخیره سازی آب سد سفیدرود برای مصرف در ماه‌های آینده ، آب ورودی به کانال‌های آبیاری کشاورزی در گیلان قطع شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت : براساس پایش روزانه و میدانی آب مزارع و نیاز‌های آبی ، برنامه آبگذاری کانال‌های آبیاری دوباره طبق برنامه برقرار خواهد شد. 

وحید خرّمی ضمن تاکید به کشاورزان گیلانی مبنی بر رعایت تقویم زراعی و اتمام نشاء برنج ، افزود : در صورت ضرورت ، تغییرات برنامه‌های آبیاری متناسب با شرایط آب و هوایی و نیاز‌های احتمالی به کشاورزان اطلاع رسانی خواهد شد.