مریم فدایی به عنوان سرپرست شهرداری چوکام انتخاب شد
مریم فدایی به عنوان سرپرست شهرداری چوکام انتخاب شد

مریم فدایی پس‌ از تبدیل شدن بالامحله چوکام به شهر به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. جلسه رسمی شورای شهر چوکام در ساختمان شهرداری برگزار شد و مریم فدایی با کسب ۵ رای موافق به‌ عنوان سرپرست شهرداری چوکام انتخاب شد.

به گزارش خزرفوری

مریم فدایی پس‌ از تبدیل شدن بالامحله چوکام به شهر به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.

جلسه رسمی شورای شهر چوکام در ساختمان شهرداری برگزار شد و مریم فدایی با کسب ۵ رای موافق به‌ عنوان سرپرست شهرداری چوکام انتخاب شد.

وی دارای مدرک فوف لیسانس مدیریت بوده و ۵ سال دهیار روستای میانکل و ۶ سال بعنوان دهیار بالا محله از سابقه کاری وی به شمار می آید و تا زمان انتخاب شهردار به‌ عنوان سرپرست شهرداری چوکام به فعالیت خواهد پرداخت.