پس گرفتن زمین‌های ملی جنگلی در شهرستان فومن
پس گرفتن زمین‌های ملی جنگلی در شهرستان فومن

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن از رفع تصرف ۵ هزار مترمربع زمین ملی جنگلی در یکی از روستا‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خزرفوری

رسول نوروزی گفت : ماموران یگان حفاظت ، ۵ هزار مترمربع زمین ملی جنگلی در روستای کَلَرم شهرستان فومن را با حکم قضایی از یک متصرف پس گرفتند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این قطعه زمین منابع طبیعی را ۱۵ میلیارد تومان اعلام کردند ، افزود : متصرف این زمین را با سیم خاردار غیرقانونی محصور کرده بود که همه آثار تصرف جمع آوری شد.