پایش و شناسایی درختان فرسوده کل محدوده مناطق پنجگانه رشت
پایش و شناسایی درختان فرسوده کل محدوده مناطق پنجگانه رشت

رحیم شوقی شهردار رشت به مدیران مناطق پنجگانه و رئیس سازمان سیما و منظر شهری دستور ویژه داد تا در اسرع وقت نسبت به پایش و شناسایی درختان فرسوده کل محدوده شهر اقدام کنند.

به گزارش خزرفوری

 رحیم شوقی ضمن دستور ویژه به مدیران مناطق پنجگانه و مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اظهار داشت: برای جلوگیری از وارد شدن خسارت جانی و مالی به شهروندان در زمان وزش بادهای شدید فصلی و موسمی باید در اسرع وقت نسبت به شناسایی درختان فرسوده سطح شهر اقدام شود.

شهردار رشت پایش و شناسایی درختان فرسوده در کل محدوده مناطق پنجگانه شهر رشت در اسرع وقت توسط مدیران مناطق و سازمان سیما و منظر را خواستار شد و گفت: حوزه‌های اشاره شده باید برنامه جامع حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری و توسعه آن را به سرعت تدوین و اجرایی کنند تا نتایج آن برای شهروندان قابل لمس باشد.

شوقی ضمن تاکید بر لزوم هرس به موقع درختان، اصلاح فضای سبز بلوارها و میادین سطح شهر اضافه کرد: حفظ ساختار، بازپیرایی، فرم دهی شاخه‌های درختان و ایجاد فضای مطلوب‌تر برای شهروندان اهمیت زیادی در زیبایی منظر شهری و جلوگیری از وقوع برخی حوادث نظیر سقوط درختان دارد.