روشن ماندن دستگاه سرخ کن در رشت حادثه ساز شد
روشن ماندن دستگاه سرخ کن در رشت حادثه ساز شد

حادثه آتش سوزی در اغذیه فروشی در بلوار شهید فکوری رشت دیشب به مرکز فرماندهی آتش نشانی اعلام شد.

به گزارش خزرفوری

رئیس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به اینکه ساعت ۱۱ دیشب مردم از آتش سوزی در یک اغذیه فروشی خبر دادند گفت: پس از اطلاع سریعا ۷ خودروی اطفایی، ۲۳ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه واقع در بلوار شهید بهشتی، کوچه فکوری اعزام شدند.
شهرام مومنی افزود: قبل از رسیدن تیم‌های عملیاتی، شهروندان پس از کشف حادثه سریعا قفل درب اغذیه فروشی را باز کرده و بوسیله ۳ عدد خاموش کننده آتش را اطفاء کردند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عملکرد صحیح شهروندان بسیار هوشمندانه و بر پایه آگاهی بوده است گفت: آتش سوزی ناشی از روغن؛ می‌بایست حتما با خاموش کننده پودری مهار و اطفا شود، استفاده از آب بسیار فاجعه بار خواهد بود.
تیم عملیاتی برای ایمن سازی و اطمینان از هر گونه عامل حادثه آفرین محل حادثه را بررسی کردند.
این آتش سوزی گسترشی نداشت و به کسی آسیب جانی نرسید.