استوری جنجالی عضو شورای شهر رشت درباره استخدام های فامیلی
استوری جنجالی عضو شورای شهر رشت درباره استخدام های فامیلی

عضو شورای شهر رشت از جذب اقوام برخی اعضای شورا خبر داده و با عذرخواهی از این موضوع گفته است: ما دروغگویی بیش نیستیم. جذب داریم ولی برای کس و کار خودمون.

به گزارش خزرفوری

 رضا عاشری عضو شورای شهر رشت که هر از چندگاهی با انتشار استوری های جنجالی، اظهارات او حاشیه ساز می شود اینبار از جذب فامیل و بستگان اعضای شورا خبر داده است.

عاشری نوشته است: اخیرا شنیده ام که عضو شورایی دخترخاله خودش را سر کار آورده، یکی دیگر از همکارانم پسرعمو و این فقره اخیر عضوی پسرش را به عنوان پاکبان پشت میزنشین. از خودم و مثلا ۱۰ عزیز شورای مثلا انقلابی خودم می پرسم ما با شوراهای قبلی دقیقا چه فرقی داریم؟!

عاشری بعدا در یک استوری دیگر نوشته است: یهوو یاد چندتا جوون افتادم که گفتن آقای عاشری زن و بچه مون گشنه هستن. مارو به عنوان رفتگر بیار سرکار. اصلا دستشویی پاک می کنیم و من در جواب گفتم جذب نداریم. اگر نداریم چطور داریم اینهمه جذب می کنیم و مستقیم می فرستیم پشت میز؟ ما دروغگویی بیش نیستیم. جذب داریم ولی برای کس و کار خودمون.

گفتنی است، این اظهارات هنوز واکنشی از سوی رئیس شورای شهر رشت و همچنین روابط عمومی شورای ششم نداشته است.