خبرنگار و عکاس اعزامی روزنامه دولت به استرالیا پناهنده شدند!
خبرنگار و عکاس اعزامی روزنامه دولت به استرالیا پناهنده شدند!

به گزارش خزرفوری سعید زاهدیان، عضو شورای سردبیری روزنامه ایران ورزشی و دبیرگروه ورزشی روزنامه دولت «ایران» به همراه نعیم احمدی، عکاس روزنامه ایران که برای پوشش جام جهانی زنان در استرالیا به سر می‌برند، قصد بازگشت به ایران را ندارند.  نعیم احمدی این خبر را تایید کرد و از قصد خود و سعید زاهدیان […]

به گزارش خزرفوری

سعید زاهدیان، عضو شورای سردبیری روزنامه ایران ورزشی و دبیرگروه ورزشی روزنامه دولت «ایران» به همراه نعیم احمدی، عکاس روزنامه ایران که برای پوشش جام جهانی زنان در استرالیا به سر می‌برند، قصد بازگشت به ایران را ندارند.

 نعیم احمدی این خبر را تایید کرد و از قصد خود و سعید زاهدیان برای پناهندگی خبر داده است.