دیدار صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر پیربازار با جمعی از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار
دیدار صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر پیربازار با جمعی از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خزرفوری به گزارش روابط عمومی شهرداری پیربازار، شهردار پیربازار در مراسم روز خبرنگار در شهرداری پیربازار در جمع تعدادی از خبرنگاران بیان داشت: برای نیل به توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، خبرنگاران و رسانه ها که این روزها بیشتر در بستر مجازی فعال هستند چشمانِ تیزبین جامعه بوده که می […]

به گزارش خزرفوری

به گزارش روابط عمومی شهرداری پیربازار، شهردار پیربازار در مراسم روز خبرنگار در شهرداری پیربازار در جمع تعدادی از خبرنگاران بیان داشت: برای نیل به توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، خبرنگاران و رسانه ها که این روزها بیشتر در بستر مجازی فعال هستند چشمانِ تیزبین جامعه بوده که می بایست ضمن تحلیل واقع بینانه مسائل در انعکاس اخبار و گزارشات خود صادقانه عمل می‌کنند.
پس با این پیش شرط اگر همگی در سایه همدلی و هم افزایی بر مدار ایمان، انصاف و اخلاق باشیم به یقین حاصلِ این راهِ سختِ عاشقی، وحدت خواهد بود در پسِ این کثرت.