راه اندازی نخستین واسط پستی در گیلان
راه اندازی نخستین واسط پستی در گیلان

به گزارش خزرفوری مدیر کل پست استان گیلان از راه اندازی نخستین واسط پستی در گیلان با هدف حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل خرد و خانگی خبر داد وی واسط‌های پستی را بعنوان سکوی تجارت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و تصریح کرد: واسط‌های پستی بین مردم و بخش‌های تولیدی، صنعتی […]

به گزارش خزرفوری

مدیر کل پست استان گیلان از راه اندازی نخستین واسط پستی در گیلان با هدف حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل خرد و خانگی خبر داد

وی واسط‌های پستی را بعنوان سکوی تجارت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و تصریح کرد: واسط‌های پستی بین مردم و بخش‌های تولیدی، صنعتی و فروشگاهی ارتباط ایجاد کرده‌اند.

مدیر کل پست گیلان مهمترین اهداف ایجاد واسط پستی در استان را حمایت از تولید کنندگان ایرانی، کسب و کارهای نوپای خانگی و روستایی و فروشگاههای اینترنتی به منظور کمک به افزایش و توسعه کسب و کار‌ها در بستر اینترنت و ارسال سفارشات به دست خریدار از بستر شرکت ملی پست عنوان کرد.