چین برای ایران زانو زد
چین برای ایران زانو زد

به گزارش خزرفوری سینا شوکتی ملی پوش والیبال ساحلی که همراه تیم ملی در تورنمنت چین حضور دارد در اولین دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ نماینده چین را شکست دادند.

به گزارش خزرفوری

سینا شوکتی ملی پوش والیبال ساحلی که همراه تیم ملی در تورنمنت چین حضور دارد در اولین دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ نماینده چین را شکست دادند.