در سازمان همیاری شهرداریهای گیلان چه خبر است ؟!
در سازمان همیاری شهرداریهای گیلان چه خبر است ؟!

به گزارش خزرفوری پس از استعفای اللهیار مصباحی بدلیل منع قانونی حضور در سازمان همیاری شهرداریهای گیلان در یک اقدام عجیب و در سکوت خبری فردی بنام مجید منادی بعنوان سرپرست موقت سازمان همیاری شهرداریهای گیلان بیش از یک ماه هست که منصوب شده است ! نکته قابل تامل این انتصاب نداشتن سوابق اجرایی و […]

به گزارش خزرفوری

پس از استعفای اللهیار مصباحی بدلیل منع قانونی حضور در سازمان همیاری شهرداریهای گیلان در یک اقدام عجیب و در سکوت خبری فردی بنام مجید منادی بعنوان سرپرست موقت سازمان همیاری شهرداریهای گیلان بیش از یک ماه هست که منصوب شده است !

نکته قابل تامل این انتصاب نداشتن سوابق اجرایی و مدیریت شهری در منادی میباشد وی که به تازگی و پس از روی کار آمدن مصباحی صرفا از حوزه ساخت و ساز در بخش خصوصی و بدون داشتن عقبه سیاسی و مدیریتی بعنوان رییس مرکز علمی و کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای گیلان به مدت سه ماه منصوب شده بود به یکباره در اقدامی قابل تامل مدیریت سازمان عریض و طویل همیاری شهرداریهای گیلان را که بنوعی بازوی اجرایی و اقتصادی استانداری گیلان میباشد تحویل گرفته است و بنا به تحقیقات میدانی هیچ گونه عملکرد و برنامه ریزی میدانی را برای توسعه این سازمان تاکنون نداشته است و در کمال ناباوری در اولین ماه انتصاب خور عاجز از پرداخت حقوق پرسنل این سازمان بوده استحال از مسوولان ارشد گیلان سوال میشود

آیا سازمانی با این همه ظرفیت و فرصت که میتواند بازوی اجرایی شهرداریهای استان و مجموعه استانداری گیلان در بخش های آموزشی و عمرانی و جذب سرمایه گذار و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای ریل گذاری اصولی در توسعه مدیریت شهری در استان گیلان باشد باید این همه زمان در بلاتکلیفی بسر ببرد و افراد ناکارآمد و بدون سابقه و بدون برنامه در کرسی ریاست آن تکیه بزنند ؟!

آن هم در دولتی که شعارش استفاده از نیروهای کارآمد و انقلابی و متخصص بوده است.حال با کمی بررسی ساده میتوان پی برد که منادی گزینه واجد شرایطی بر سکان به گل نشسته این سازمان که روزی دریچه ارتباطی و خدمات دهی به شهرداریهای گیلان بوده است نمیباشد و باز با کمی بررسی ساده تر میتوان پی برد سازمان های همیاری شهرداریهای استان های حتی مجاور گیلان امروزه چه نقش بسزایی بر مسیر توسعه شهرها و دریچه اقتصادی استان های خود تاکنون داشته اندپشت پرده این انتصاب آن هم در سکوت محض خبری چیست؟!