تقدیر خبرنگار خزر فوری در کربلا
تقدیر خبرنگار خزر فوری در کربلا

به گزارش خزرفوری بمناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار ، طی مراسمی ، زائرین شرکت جهانگردی سیاحتی سفرهای رویایی کامیاب از فاطمه اسلام دوست خبرنگار خزر فوری تجلیل بعمل آوردند. گزارش تصویری از : فاطمه اسلام دوست

به گزارش خزرفوری

بمناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار ، طی مراسمی ، زائرین شرکت جهانگردی سیاحتی سفرهای رویایی کامیاب از فاطمه اسلام دوست خبرنگار خزر فوری تجلیل بعمل آوردند.

گزارش تصویری از : فاطمه اسلام دوست