وزارت جهاد کشاورزی علت صدور مجوز واردات ۱۰۹ هزار تن چای را توضیح دهد
وزارت جهاد کشاورزی علت صدور مجوز واردات ۱۰۹ هزار تن چای را توضیح دهد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: مقرر شد طی مکاتبه رسمی با وزارت جهاد کشاورزی علت صدور مجوز واردات ۱۰۹ هزار تن چای و واگذاری ۵۰ درصد از آن به یک شرکت توضیح خواسته شود.

به گزارش خزرفوری

علیرضا نظری، در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: دستور کار نشست کمیسیون کشاورزی بررسی وضعیت مشکلات چای کاران با حضور نمایندگان مناطق شمالی کشور، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز پژوهش‌ها، سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان چای کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و سایر مسئولین ذی ربط بود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست کمیسیون کشاورزی گزارش‌هایی در خصوص میزان تولید، مصرف و واردات چای، چای سنواتی انبار شده، تعداد شرکت‌های واردکننده، نحوه تخصیص ارز نیمایی به واردات چای و واردات بی‌رویه در سال ۱۴۰۱، میزان تخصیص یارانه دولتی برای خرید چای داخلی و رانت حاصل از واردات که در سال گذشته اتفاق افتاده است ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: گلایه هایی از نحوه مداخله دولت در مدیریت چای کشور وجود دارد که حاضرین در نشست تاکید داشتند کار چای باید به سازمان چای کشور واگذار شود.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش های ارائه شده حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تن چای در کشور تولید می‌شود درحالی که نیاز کل کشور حدود ۸۰ تا یک صد هزار تن در سال است و باید به صورت متوسط ۶۵ هزار تن واردات چای داشته باشیم، گفت: در طول چند سال متوالی میزان واردات در حدود ۶۵ هزار تن بوده اما متاسفانه در سال گذشته ۱۰۹ هزار تن ۹۳۸ کیلوگرم چای وارد کشور شده که بازار تولید کنندگان داخلی را که ۵۰ هزار خانوار از آن نفع می‌برند را با مخاطره مواجه کرده است.

نظری با تاکید بر اینکه حدود ۲۶ هزار هکتار باغ چای در کشور وجود دارد که ۳۵ هزار تن چای خشک از محصول آن تولید می‌شود، عنوان کرد: بر اثر دخالت‌های غیر کارشناسی در امر چای، میزان تولید ۶۰ هزار تنی چای در داخل کشور به ۳۵ هزار تن کاهش پیدا کرده هرچند در مقطعی از زمان این میزان تا ۱۷ هزار تن نیز افول داشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر وضعیت باغات چای و میزان برداشت چای بهبود پیدا کرده است، عنوان کرد: بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی باید تولید داخل چای تا سقف ۵۰ هزار تن در سال افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه مقرر شد طی مکاتبه رسمی با وزارت جهاد کشاورزی علت صدور مجوز واردات ۱۰۹ هزار تن چای و واگذاری ۵۰ درصد از آن به یک شرکت توضیح خواسته شود و اسناد و گزارش‌های خود را ارائه کنند، ادامه داد: همچنین مقرر شد نشستی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد دارایی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان استان گیلان تشکیل و برای رفع مشکلات موجود چاره اندیشی شود.