چرا کاظم دلخوش با وجود رای تاثیرگذارش در مورد لایحه حجاب ساکت است؟
چرا کاظم دلخوش با وجود رای تاثیرگذارش در مورد لایحه حجاب ساکت است؟

به گزارش خزرفوری سامان بدر:  با رای نمایندگان مجلس لایحه جنجالی عفاف و حجاب اصل هشتاد و پنجی شده و یازده عضو کمیسیون قضائی می‌توانند درباره آن قانون وضع کنند تا به صورت آزمایشی تصویب شود. این لایحه که از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده بعد از اصلاحاتی به مجلس رسیده و کمیسیون […]

به گزارش خزرفوری

سامان بدر:  با رای نمایندگان مجلس لایحه جنجالی عفاف و حجاب اصل هشتاد و پنجی شده و یازده عضو کمیسیون قضائی می‌توانند درباره آن قانون وضع کنند تا به صورت آزمایشی تصویب شود. این لایحه که از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده بعد از اصلاحاتی به مجلس رسیده و کمیسیون قضائی جرائم جدیدی را تعیین کرده و حالا با تصویب دو سوم اعضای خود می‌تواند لایحه جدید را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کند.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا سخنگوی این کمیسیون است که تاکنون اظهارنظر خاصی در رابطه با این لایحه نداشته است و آرای خود را شفاف نکرده است. او که در مورد همه مسائل صحبت می‌کند، این بار خاموشی گزیده و نمی‌گوید که موافق است و یا مخالف! شاید فکر می کند حرف زدنش در تایید صلاحیتش در انتخابات آتی و یا رای آوردنش توسط مردم تاثیرگذار است!

دلخوش همیشه می‌گوید که یک نماینده تاثیرگذار است و برای آن طرفدارانش افسانه ها ساخته اند که قبلا در این رابطه نوشته ایم. خب این گوی و این میدان ! اگر تاثیرگذاری خود را می‌خواهد نشان دهد در این رابطه که بسیاری از مردم منتظر نتیجه آن هستند نظر خود را اعلام کند. آرای کمیسیون قضائی و حقوقی با  دو سوم آرا  قابل اجرا است و این روزها جلساتش در پشت درهای بسته برگزار می‌شود. آقای دلخوش اگر مخالف است  و تاثیرگذار باید تنها آرای سه نفر از اعضای کمیسیون را با خود همراه کند. در میان نمایندگان کمتر موافق لایحه حجاب نام سید مرتضی حسینی میانه و هاجر چنارانی به چشم می‌خورد. یعنی این احتمال وجود دارد در صورتی که فرد چهارمی هم پیدا شود آرای لایحه حجاب تدقیق شود و جلوی خطرات احتمالی گرفته شود. ولی هیچ نشانی از فعالیت منتقدین دیده نمی‌شود و آن ها در اقلیت و سکوت به سر می‌برند. ولی سکوت و بی عملی در این قضیه بدتر از تندروی است. این لایحه به زودی ابعاد مهمی در جامعه ایجاد می‌کند و آنهایی که می‌توانند نقش داشته باشند نباید خود را در پستو قائم نگه دارند.