جزئیات شهادت یکی از پرسنل نیروی دریایی ارتش در پادگان منجیل
جزئیات شهادت یکی از پرسنل نیروی دریایی ارتش در پادگان منجیل

یک منبع آگاه جزئیات شهادت یک پرسنل نیروی دریایی در پادگان منجیل را بیان کرد و گفت: متأسفانه در اثر انفجار این خمپاره یک تن از پرسنل خدوم نیروی دریایی به شهادت رسید.

به گزارش خزرفوری

وی با اشاره به نحوه شهادت  استوار یکم امیری در پادگان آموزشی نیروی دریایی ارتش در منجیل گفت: عملیات خنثی‌سازی خمپاره عمل نکرده در این پادگان، در دستور کار قرار گرفته و با وجود اتخاذ تمامی ملاحظات حفاظتی، متأسفانه در اثر انفجار این خمپاره یک تن از پرسنل خدوم نیروی دریایی به شهادت رسید.

مرکز آموزش تفنگداران دریایی ایران در منجیل در سال ۱۳۵۱ تأسیس شده است.

یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با فارس با تأیید خبر شهادت یکی از پرسنل نیروی دریایی ارتش در پادگان نیروی دریایی، اظهار کرد: به دنبال انفجار مهمات عمل نشده در اردوگاه آموزشی تفنگداران و تکاوران دریایی منجیل واقع در گیلوان یکی از پرسنل خدوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید.

وی با اشاره به نحوه شهادت  استوار یکم امیری در پادگان آموزشی نیروی دریایی ارتش در منجیل گفت: عملیات خنثی‌سازی خمپاره عمل نکرده در این پادگان، در دستور کار قرار گرفته و با وجود اتخاذ تمامی ملاحظات حفاظتی، متأسفانه در اثر انفجار این خمپاره یک تن از پرسنل خدوم نیروی دریایی به شهادت رسید.

مرکز آموزش تفنگداران دریایی ایران در منجیل در سال ۱۳۵۱ تأسیس شده است.