لکه گیری آسفالت ؛ «وعده جذاب» نماینده تالش محقق شد!
لکه گیری آسفالت ؛ «وعده جذاب» نماینده تالش محقق شد!

به گزارش خزرفوری پیج اینستاگرامی محمدحسن محمدیاری نماینده تالش بزرگ در مجلس با انتشار تصاویر لکه گیری آسفالت جاده  ییلاقات طولارود  از تحقق وعده های نماینده خبر داد که با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد. این چنین دستاوردسازی در سال چهارم نمایندگی نشان می‌دهد که سطح دستاورد نمایندگان تا چه اندازه تنزل کرده […]

به گزارش خزرفوری

پیج اینستاگرامی محمدحسن محمدیاری نماینده تالش بزرگ در مجلس با انتشار تصاویر لکه گیری آسفالت جاده  ییلاقات طولارود  از تحقق وعده های نماینده خبر داد که با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد.

این چنین دستاوردسازی در سال چهارم نمایندگی نشان می‌دهد که سطح دستاورد نمایندگان تا چه اندازه تنزل کرده است.