حسن نیت دادستان شهرستان فومن نسبت به رسانه های استان
حسن نیت دادستان شهرستان فومن نسبت به رسانه های استان

به گزارش خزرفوری از آنجایی که اصحاب رسانه به عنوان پل ارتباطي بين مردم ومسئولين شناخته مي شوند و چشم بينا و گوش شنواي مردم هستند و وظيفه خبر رساني به مردم را بر عهده دارند روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فومن طرح پیگیری گزارشات مردمی را بیش از پیش در دستور کار […]

به گزارش خزرفوری

از آنجایی که اصحاب رسانه به عنوان پل ارتباطي بين مردم ومسئولين شناخته مي شوند و چشم بينا و گوش شنواي مردم هستند و وظيفه خبر رساني به مردم را بر عهده دارند روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فومن طرح پیگیری گزارشات مردمی را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده

ازین‌ رو گزارش و توجه اخیر رسانه های محلی این شهرستان مبنی بر اتلاف تعدادی از گونه های جانوری از جمله ماهی در رودخانه قلعه رودخان ، دکتر قربان زاده هریس دادستان شهرستان فومن دستور فوری جهت کارشناسی میدانی اداره محترم محیط زیست جهت بررسی همه جانبه علت این حادثه و پس از ارائه گزارش اداره مربوطه با فرد یا افراد متخلف برخورد شدید کیفری و نتیجه متعاقبا به اطلاع مردم شریف شهرستان برسد

پس از گزارش رسانه های محلی دراین خصوص و دستور صادره از سوی دادستان محترم ؛ دکتر قربان زاده از اصحاب رسانه بابت گزارش و پیگیری موضوعات اجتماعی ، محیط زیستی و هرگونه افشای حقیقت و تخلفات احتمالی را مثبت ارزیابی و رسانه های مجازی استان خصوصا شهرستان فومن را یار و یاور دستگاه قضایی جهت اطلاع و رفع مشکلات و معضلات مردم خواندند.