خدا حافظی فرهانی و حسن زاده و ذالبیگی با ریاست و نائب رییسی شورا و تمامی مناسب
خدا حافظی فرهانی و حسن زاده و ذالبیگی با ریاست و نائب رییسی شورا و تمامی مناسب

به گزارش خزرفوری با توجه به بیانیه صادر شده از سوی ۲ عضو شورای شهر رودبار مصوبه ی انتخاب هیات رییسه شورای شهر در کمیته ی تطبیق مطرح و مردود شده است این در حالیست که قبل از صورتجلسه اعضای همیشه در منصب باید به نامه معاون استاندار دقت بیشتری میکردند و می فهمیدن که […]

به گزارش خزرفوری

با توجه به بیانیه صادر شده از سوی ۲ عضو شورای شهر رودبار مصوبه ی انتخاب هیات رییسه شورای شهر در کمیته ی تطبیق مطرح و مردود شده است این در حالیست که قبل از صورتجلسه اعضای همیشه در منصب باید به نامه معاون استاندار دقت بیشتری میکردند و می فهمیدن که نمی شود ۳ عضو شورا ۵ منسب شورا را بین خود تقسیم کنند.

که این موضوع حکایت از خداحافظی فرهانی با ریاست شورای شهر رودبار و نایب رییسی حسن زاده مرد همیشه دوم شورای دارد لازم به ذکر است از عضو مستعفی یعنی اقای ذالبیگی هیچ خبری در شهر نیست.

در بیانیه رییس و سخنگوی سابق شورای شهر رودبار از اتحاد و همدلی سخن گفته شده که این اتحاد در لوای خدمت صورت خواهد گرفت اما صدا ها و رفتار ها در این شورا همچنین چیزی را نشان نمی دهد. از تقسیم سمت ها گرفته تا حضور در عکس های مدیریت شهری همه و همه یک خودنمایی را جار میزند.

این تحریریه امیدوار است با کنار کذاشتن اختلافات و با انتخابی درست در زمینه ی مدیریت شهری ،شهر رودبار از این هزار توی گرفتار شده خارج شود و روی خوش پیشرفت را به خود ببیند.