جولان بانیان وضع موجود در شرکت گاز استان
جولان بانیان وضع موجود در شرکت گاز استان

به گزارش خزرفوری شنیده ها حکایت از تغییرات به نفع مدیران دولت روحانی در شرکت گاز دارد. مدیرعامل شرکت گاز استان در یک اقدام محیرالعقول یکی از مدیران منصب دار دولت روحانی را به سمت معاونت مهندسی این شرکت منصوب خواهد کرد. رییس شرکت گاز که خود به ظاهر فردی انقلابی و نزدیک به دولت […]

به گزارش خزرفوری

شنیده ها حکایت از تغییرات به نفع مدیران دولت روحانی در شرکت گاز دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان در یک اقدام محیرالعقول یکی از مدیران منصب دار دولت روحانی را به سمت معاونت مهندسی این شرکت منصوب خواهد کرد.

رییس شرکت گاز که خود به ظاهر فردی انقلابی و نزدیک به دولت رییسی می نامد از یک گزینه ی مسئله دار در این شرکت رونمایی کرده است این فرد علاوه بر اینکه عموی وی به علت ساواکی بودن و شکنجه ی انقلابیون رشتی اعدام شده منصب دار زمان روحانی یا به تعبیر رییس جمهور از بانیان وضع موجود نیز می باشد.

حال این سوال مطرح می گردد که اینجا صحبت از نفوذ و نفوذی است یا فقط یک اشتباه از سر عدم آگاهی؟

این رسانه اماده ی دریافت توضیحات در این خصوص خواهد بود.