تخریب یک ماهه بازار مرکزی رودسر و ناتوانی شهرداری در اجرای پروژه
تخریب یک ماهه بازار مرکزی رودسر و ناتوانی شهرداری در اجرای پروژه

به گزارش خزرفوری مهم ترین بخش بازار مرکزی رودسر روبروی منبع آب  پس از یک ماه تخریب توسط شهرداری این شهر هنوز بلاتکلیف مانده است که منجر به نارضایتی بازاریان این شهر گردیده است. فیلمی که به دست حکایت گیلان رسیده نشان می‌دهد شهرداری هیچ اقدامی بعد از تخریب انجام نداده و بازار مرکزی شهر  […]

به گزارش خزرفوری

مهم ترین بخش بازار مرکزی رودسر روبروی منبع آب  پس از یک ماه تخریب توسط شهرداری این شهر هنوز بلاتکلیف مانده است که منجر به نارضایتی بازاریان این شهر گردیده است.

فیلمی که به دست حکایت گیلان رسیده نشان می‌دهد شهرداری هیچ اقدامی بعد از تخریب انجام نداده و بازار مرکزی شهر  دچار رکود و تعطیلی شده است. بازاریان می‌گویند اگر این پروژه پیمانکار ندارد و یا پولش را پرداخت نکرده اند پس برای چه باید شاهد تخریب گسترده بازار باشیم.


طراحی و پیاده سازی توسط: