بازدید اعضای شورا و شهردار رشت از آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان
بازدید اعضای شورا و شهردار رشت از آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان

به گزارش خزرفوری رحیم شوقی شهردار رشت، حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی، مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر به منظور تکریم معلولان و سالمندان از آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان بازدید کردند. آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان در سال ۱۳۴۵ به همت […]

به گزارش خزرفوری

رحیم شوقی شهردار رشت، حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی، مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر به منظور تکریم معلولان و سالمندان از آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان بازدید کردند.

آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان در سال ۱۳۴۵ به همت نیکوکاران آیت الله ضیابری، دکتر حکیم زاده، آرسن میناسیان، استقامت و چینی چیان به منظور نگهداری و پناه دادن به قشر آسیب دیده و محروم جامعه اعم از سالمند و معلول در سلیمانداراب رشت آغاز به کار کرد و اکنون حدود ۵۵۰ نفر از نیازمندترین اقشار را به طور رایگان و شبانه روزی تحت حمایت خود قرار داده است.

‌در این نشست مدیرعامل اسایشگاه گزارشی از عملکرد و فعالیتهای این مرکز به شهردار رشت ارائه کردند و از بخش در حال احداث این مرکز خیریه نیز بازدید به عمل آمد.