مسابقات ورزشی نیوفایت کیک بوکسینگ در مجموعه تختی ورزشگاه شهید عضدی رشت
مسابقات ورزشی نیوفایت کیک بوکسینگ در مجموعه تختی ورزشگاه شهید عضدی رشت

به گزارش خزرفوری بمناسبت هفته آتش نشانی مسابقات ورزشی نیوفایت کیک بوکسینگ در مجموعه تختی ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار گردید. گزارش تصویری مسابقات ورزشی نیوفایت کیک بوکسینگ که به میزبانی استان گیلان و با حضور قهرمانان ارزنده گیلان و کشور به بمناسبت گرامیداشت هفته آتش نشانی و ایمنی که در مجموعه تختی ورزشگاه شهید […]

به گزارش خزرفوری

بمناسبت هفته آتش نشانی مسابقات ورزشی نیوفایت کیک بوکسینگ در مجموعه تختی ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار گردید.

گزارش تصویری مسابقات ورزشی نیوفایت کیک بوکسینگ که به میزبانی استان گیلان و با حضور قهرمانان ارزنده گیلان و کشور به بمناسبت گرامیداشت هفته آتش نشانی و ایمنی که در مجموعه تختی ورزشگاه شهید عضدی رشت با حضور جمعی از مسئولین و ورزشکاران برگزار گردید و در این دور از مسابقات از جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان و آتش نشانان گیلان تجلیل بعمل آمد