از ترویج فرهنگ غربی تا رقص برای جذب فالور
از ترویج فرهنگ غربی تا رقص برای جذب فالور

به گزارش خزرفوری این روزها آوازه پزشکی در گوش مردم انقلابی استان پیچیده که حتی با وجود تخلفات گسترده هیچ برخورد جدی با وی نمی شود ابوالفضل پورکریم که با موهای رنگ کرده و دراز آویز زینی قرمز برای مخاطبان آشنا می باشد و به تنهایی در برابر کارهای فرهنگی اسلامی قد علم کرده تا […]

به گزارش خزرفوری

این روزها آوازه پزشکی در گوش مردم انقلابی استان پیچیده که حتی با وجود تخلفات گسترده هیچ برخورد جدی با وی نمی شود

ابوالفضل پورکریم که با موهای رنگ کرده و دراز آویز زینی قرمز برای مخاطبان آشنا می باشد و به تنهایی در برابر کارهای فرهنگی اسلامی قد علم کرده تا بتواند استفاده از دراز اویز زینتی را که خود نشانه فرهنگ غرب است در این کشور رواج دهد در حرکتی جدید در یک شوی تبلیغاتی اینستاگرامی یکی از بانوان رو در حالتی عجیب به تصویر می کشد این بانو که به یکباره از عمل های زیبای خود شکه شده است شروع به رقصیدن یا حرکات موزون می کند البته که اینها بیشتر گمان این را به مخاطب القا میکند که از قبل هماهنگ شده است تا بتوان مخاطب بیشتری را برای پیجش جذب کند.

ما امیدواریم اینگونه نباشد زیرا عفت و حیایی بانوان ایرانی خیلی بیشتر از آن چیزی که پورکریم برایش تلاش میکند می ارزد

.