توقف فروش املاک ارزشمند دخانیات گیلان
توقف فروش املاک ارزشمند دخانیات گیلان

به گزارش خزرفوری شنیده‌های گیل خبر از توقف فرایند فروش دو ملک ارزشمند مجتمع دخانیات گیلان به ارزش پایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان با ورود نهادهای نظارتی استان حکایت دارد. انتشار آگهی مزایده انبار ناصریه دخانیات در میدان فرهنگ رشت به مبلغ ۸۸۰ میلیارد تومان و اداره پخش و فروش و فروشگاه واقع در […]

به گزارش خزرفوری

شنیده‌های گیل خبر از توقف فرایند فروش دو ملک ارزشمند مجتمع دخانیات گیلان به ارزش پایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان با ورود نهادهای نظارتی استان حکایت دارد.

انتشار آگهی مزایده انبار ناصریه دخانیات در میدان فرهنگ رشت به مبلغ ۸۸۰ میلیارد تومان و اداره پخش و فروش و فروشگاه واقع در شهرداری رشت با قیمت ۲۶۷ میلیارد تومان، با مخالفت شدید کارشناسان و رسانه‌ها روبرو شد.

در پی این موضوع، شنیده می‌شود با ورود نهادهای نظارتی گیلان، فروش این املاک تا بررسی کامل ابعاد ماجرا و مشخص شدن منابع حاصل از فروش صدها میلیارد از اموال دخانیات متوقف شده است.

به نظر می‌رسد همان گونه که پیشتر گیل خبر به آن اشاره کرده بود، نهادهای نظارتی و امنیتی استان برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه با کارخانجات رشت الکتریک، پوشش و…، نسبت به بررسی ابعاد کامل فروش املاک دخانیات گیلان اقدام کرده‌اند.

عدم ایجاد ارزش افزوده، مغایرت با آیین نامه‌های طرح مولدسازی و تعیین نرخ فروش بسیار پایین تر از نرخ منطقه از جمله مهمترین انتقاداتی است که گیل خبر طی گزارشاتی به آن‌ها پرداخته بود.